pollack_beszed_borenich

Kedves Hallgatóink! Kedves Barátaink!

Azért tartjuk ezt a mostani demonstrációt, mert úgy érezzük, hogy a Magyar Rádióban olyan viszonyok uralkodnak, amelyek méltatlanok egy szabad és demokratikus országhoz. Ennek hátrányát nemcsak mi, rádiósok, hanem Önök, hallgatók is érezhetik nap, mint nap.

Bizonyára tudják, hogy a teljes elnöki jogkörrel felruházott alelnök, Csúcs László azt tervezte, hogy áprilisban elküldi a műsorkészítő munkatársak felét. Ez 320 embert jelent.
Ha tervét sikerülne végrehajtani, akkor a Magyar Rádió végképp nem tudná teljesíteni közszolgálati funkcióját. Ez különösen veszélyes most, a választások előtti időszakban.
Mi, rádiósok valamennyien tudjuk, hogy a Magyar Rádió szerkezete, felépítése gazdaságtalan. Ezen változtatni kell. De ennek alapja csak egy objektív, pártatlan, szakmailag megalapozott gazdasági vizsgálat lehet. Ezt senki sem végezte el.
Tudjuk, hogy az országban milyen nagy a munkanélküliség. Tudjuk, hogy a létszámleépítés bennünket sem kerülhet el. Ennek alapja azonban nem lehet politikai tisztogatás, és az, hogy ki tetszik egyes pártvezetőknek és Csúcs Lászlónak, és ki nem. Mert ha ilyen alapon küldenek el embereket a Magyar Rádiótól, akkor ennek Önök, adófizetők és elő-fizetési díjat fizetők látják kárát. Ebben az esetben ugyanis a Magyar Rádió még kevésbé tud megfelelni közszolgálati funkciójának és objektív tájékoztatási kötelezettségének.

Mi közszolgálati rádiót akarunk.
Olyan rádiót akarunk, amelyet nem a pártközpontokból irányítanak. Mert ezt tették az elmúlt tíz-húsz-harminc-negyven évben és így van ez ma is. Pedig már négy év eltelt az 1990-es választások óta.
Olyan rádiót akarunk, ahol nem párt komisszárok uralkodnak.
Olyan rádiót akarunk, amelyikben a vezetők törvénytisztelők. Mert Csúcs László megsérti a törvényeket.
Olyan rádiót akarunk, amelyikben a vezetők nem kisképességű, tehetségtelen akarnokok, hanem rádióhoz értő és azt szerető emberek.
Olyan rádiót akarunk, ahol a tehetség, a szakmai tudás, a pártatlanság és a tisztesség számít, s nem a párt elkötelezettség és a teljes elnöki jogkörrel felruházott alelnök iránti szolgai hűség.
Olyan rádiót akarunk, amelyben egy törpe kisebbség nem használhatja fel az adó és előfizetők pénzét arra, hogy a maga szélsőséges világnézetét belesulykolja a hallgatókba. Mert ez a diktatúrákra jellemző és nem a demokráciákra.
Olyan rádiót akarunk, amelyik egyetlen pártot és egyetlen kormányt sem szolgál ki.
Közös érdekünk, hogy így legyen.
Ezért felszólítjuk Csúcs Lászlót, hogy mondjon le!

pollack_beszed_borenich2