Részletek a Belügyminisztérium III-as Csoportfőnökség anyagaiból
Borenich Péter© tényfeltáró dokumentum összeállítása (2004)

1967-et írtunk. Házibuliztunk, csajoztunk, lemezeket cseréltünk, filmeket néztünk, az Egyetemi Színpadra jártunk és sokat vitatkoztunk új, megjelent novellákról, regényekről. Kerestük helyünket a világban. Különböző létszámban hetente egyszer találkoztunk valamelyik sörözőben. A körülbelül 25-30 fős társaságban volt kezdő költő: Márió; akkor induló énekes-zenész: Cseh Tamás; szárnyait bontogató humorista: Markos György és sok más, világmegváltásra kész fiatal. És négy besúgó. Ez utóbbit akkor tudtuk meg, amikor a Történeti Hivataltól megkaptuk a több, mint négyszáz oldalas anyagot, amelyet a BM III-as Csoportfőnöksége készített rólunk. Ebben különböző dokumentumok vannak: besúgói jelentések, telefonlehallgatások jegyzőkönyvei, utcai követések jelentései és egy úgynevezett bomlasztási terv is, amely szerint fel akartak oszlatni bennünket. Ezekből válogattam.

Jelentés
Poór Istvánt a Belügyminisztérium 1968. december 18-án rendőrhatósági figyelmeztetésben részesítette, mert 1967. szeptemberétől „zenei klub” elnevezésű egyetemista csoportot hozott létre. Vezetőséget is választottak. Magánlakásokon kicsapongásokat szerveztek. Kapcsolatuk volt a Happening nevű ellenséges eszmei mozgalommal. Esetenként ellenséges hangú vicceket meséltek.

Mielőtt tovább idéznék a jelentésekből, nézzük mi volt az, amitől olyan nagyon tartottak a belső elhárítás emberei.
A happening szó jelentése: esemény, történés. Ez egy nyitott műfaj, amely magában foglalja a véletlen és a megtervezett mozzanatokat, a művészeti aktivitást és általában a közönség bevonását is. A mozgalomhoz szobrászok, festők, zenészek, színészek és irodalmárok is csatlakoztak. A szakirodalom megkülönböztet amerikai, német és francia irányzatot. Az amerikait a játékosság jellemzi. Ez a változat törekszik leginkább a nézők aktivizálására, társalkodóvá válására. A németet a társadalombírálat, s leginkább a politikai provokáció jellemzi. A francia happening rituális és szürreális jellegű, s nem kisebb célt hirdet, mint az élet totális megváltoztatását, ami természetesen az uralkodó ideológiák kíméletlen bírálatától sem mentes. A három változatban közös, hogy hirdeti: váljék azonossá a művészet az élettel. Jean-Jacques Lebel például az 1968. évi párizsi diáklázadást totális happeningnek tekinti.
A happening egyik fő képviselője, Kaprow az úgynevezett „eseményművészetet” így fogalmazta meg: „Ez a rögtönzött, látványos művészeti irányzat a környezetet, a zenét, a művész testét és a tárgyakat használja, s a közönséget is bevonja a történésekbe. Bárhol előadható: önkiszolgáló étteremben, az utcán, a konyhában, a parkolóban, vagy az aluljáróban.”
A tabukat nem tisztelő, a cselekvést és az álmokat összekapcsoló happening ősei a futuristák, a dadaisták és a szürrealisták voltak. A happening Európában a Libre Expression, vagyis a Szabad Kifejezés fesztiválja alkalmából terjedt el 1962-ben.

Korabeli happening New Yorkban

A happening követőinek többsége erős vonzalmat tanúsít a rendezetlenség és a véletlen iránt, mert ezekben a totalitárius rendszerek magas szervezettségének ellenpólusát látja. A happening egyszeri és megismételhetetlen realitást kíván nyújtani, ami azt is jelenti, hogy a résztvevőknek kerülniük kell a színészkedést. Nem szerepeket kell eljátszaniuk, hanem szituációkba kell beilleszkedniük, utasításokat végrehajtaniuk és az adott kereteket új tartalmakkal feltölteniük.
Az első magyarországi happeninget Altorjay Gábor és Szentjóby Tamás rendezte meg 1966. június 25-én Erdély Miklós testvérének pincéjében „Az ebéd. In memoriam Batu Kán” címmel.
A hosszabb kitérő után visszatérek a besúgói jelentésekhez. Ennek két fő formája volt. Az egyik, amikor a hálózati személy saját maga írta le jelentését. A másik, amikor találkozott tartótisztjével, és ez utóbbi írta le, mit mondott el az úgynevezett besúgó.

Kivonat az „Agárdy” fedőnevű informátor
1967. január 9-i jelentéséből
Poór Istvánt 1966 nyarán ismertem meg Siófokon menyasszonyomon keresztül. Akkor elmondta, hogy ősszel itt Budapesten szeretne összehozni egy klubot, amely szerinte egy teljesen vegyes fiatal művészek: lírák, költők, szobrászok, festők klubja lenne.
Folyó hó 3-án vele voltam fent a „Lengyel klubban” a Nádor utcában. Itt István kicsit bizalmas volt hozzám és elmondta, hogy mennyire utálja és gyűlöli ezt a rendszert és a kommunistákat. De azt is tudja, hogy nem lázadhat, nem változtathat rajta nyíltan. Most ő az egyetemen, ahová jár (Közgazdasági Egyetem) KISZ titkár. Tehát velük együtt fújja a nótát és ha majd az egyetem befejezése után megfelelő pozícióba kerül, akkor fog szembehelyezkedni az államrenddel, mivel akkor már lesz esélye rá.
Poór Istvánnal - amennyiben szükséges - továbbra is tudok kapcsolatot teremteni.

Javaslat
Tárgy: Poór István 3/a ellenőrzése
Javaslom Poór István telefonállomását 30 nap időre ellenőrzés alá vonni. Ellenőrzött adataink szerint Poór István lakásán szombatonként és vasárnaponként „házibulit” rendeznek. A „házibulin” a Magyar Népköztársaság államrendje ellen izgatnak, ellenséges kijelentéseket tesznek.
Az ellenőrzés célja: az összejövetelek megfigyelése, Poór István kapcsolatainak megállapítása.
Bándi Ferenc rendőr hadnagy

Kivonat
az „Agárdy” fedőnevű hálózati személy jelentéséből
Szigorúan titkos!
Tegnap Poór István felhívott telefonon és közölte, hogy este találkozzunk az ELTE klubban, ahol leendő klubjának tagjai is jelen fognak lenni. Este 20.00 óra körül két lány volt jelen. Az egyik szemüveges, Mariann a neve, és tudomásom szerint a Filmgyárban vágó. Jelen volt még 5 fiú, akik csak keresztnéven mutatkoztak be. Tudomásom szerint több egyetemista szerepel a klubtagok között, valamint Alfonzó fia is, ifj. Markos, aki most jelen is volt.

Markos György

A klubtagok száma kb. 20 fő. Poór sajnálkozva közölte velünk, hogy lesz klub, de nem úgy, ahogy ő azt tervezte. Állítólag egyelőre az I. kerületi KISZ bizottság megbízta őt egy kéthetente szombatonként megrendezendő klubest rendezésére, amit ő el is vállalt, de mint mondta, nem nagy kedvvel dolgozik együtt a sok „bunkó kommunistával”.
Január 18-án fent jártam Poór lakásán, ahol hanglemezeztünk.
István külszínével megpróbál kifelé egy „topis hobbot” játszani, egy szegény egyetemistát, holott nem valószínű, hogy nem telne neki többre, mert a lakás is mutatja: komoly, értékes dolgok találhatók itt. Nem beszélve az ő Grundig magnetofonjáról és Philips lemezjátszójáról, valamint 8-10 ezer Ft értékű lemezeiről.
Véleményem szerint Poór egy nagyon művelt, intelligens valaki, aki a célja elérésének érdekében nem sieti el a dolgokat. Ő - mint régebben kijelentette - csak azért KISZ tag, hogy legyen mit mutatni kifelé.
Szerinte nagyon sok tehetségtelen, buta paraszt van csak azért vezető állásban, mert kommunista, és az ilyenek megakadályozzák sok tehetséges, nem kommunista egyén érvényesülését. Az ELTE klubban bebizonyosodott, hogy hatalmas baráti és ismeretségi körrel rendelkezik, akik respektálják is. Később átmentünk a „Bajtárs” nevű borozóba, ahol találkoztunk Markos Györggyel és valamilyen Attilával, akik meghívtak egy menedékházban szombaton megrendezendő házibulira.

Kivonat az „Agárdy” fedőnevű informátor
1967. március 3-i jelentéséből
Február 25-én a Moszkva téren találkoztunk, hogy elmenjünk abba a menedékházba, ahol a házibuli meg lesz rendezve. A menedékház a nagyszénási menedékház (63-as busszal Nagykovácsiig, onnan gyalog a piros jelzésen kb. 4-5 km).

A nagyszénási menedékház

A menedékházban érkezésünkkor csak a házigazda fia - aki meghívta a társaságot - és egy fiatal női alkalmazott tartózkodott. Két csoportban érkeztünk. Forralt bort ittunk, majd táncolgattunk. Az egyik töltésnél valamelyikünknek egy kicsivel több bor jutott. Erre Ercsei megszólalt: „ezért most Kínában meglincselnének”. Azután ennek kapcsán szó került a kínai kérdésre. Ercsei hangoztatta, hogy ugye mégis van olyan nép, amely dacolni mert a szovjet hatalommal.
Ezután elvonultunk aludni. A beszélgetést minden jelenlévő egyöntetűen helyeselte. Három lakóhelyiség van a házban. Az egyikbe egy Kati nevezetű lány - aki kb. 2-3 hónapja múlt 18 éves - bezárkózott Dudással és Gyurival és csak reggel, nagyon gyűrötten jöttek elő. Erőszakoskodást, vagy más rendellenességet nem tapasztaltam.

Jelentés
Belügyminisztérium III-as Csoportfőnökség
2/b alosztály
Szigorúan titkos!
Poór személyét az egyetemen Ny. László társadalmi kapcsolatunkon keresztül ellenőriztem. Jelentése alapján nevezett politikailag és erkölcsileg megbízhatatlan. Az, hogy kari KISZ titkár lett, az elsősorban középiskolai véleményezés alapján, lényegében ismeretlenül választották meg. Ez a körülmény is nevezett kétarcúságát mutatja. A kar egyik legeredménytelenebbül dolgozó KISZ alapszervezete ez, amely Poór személyével és magatartásával függ össze. Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy nevezett „rajongásig oda van” a könnyűzenei műfajért. A jelentésben szereplő klubot létrehozták, s a Liszt Ferenc téri „Lemezklubban” tartják összejöveteleiket. A klub tagjai egyetemisták, ipari tanulók és középiskolai hallgatók, valamint egyéb foglalkozású fiatalok.
A klubnak több rendezvénye is van. Így pl. filmvetítés, táncest, író-olvasó találkozó. Gyakran járnak az Egyetemi Színpadra is.

A Syrius együttes az Egyetemi Színpadon

A rendezvényeken részt vesz „Kurucz Tibor” fedőnevű az informátorunk, aki e klub zenei vezetője.
Megjegyzem, hogy „Kurucz” e tevékenységére eligazítást nem kapott, saját kezdeményezésére kapcsolódott be a Klub szervezésébe.
Javaslom:
– A bejelentést „Zenélők” fedőnéven kezeljük..
– Poór István személyét vonjuk 3/a és 3/e, valamint „K” ellenőrzés alá. Külső figyelését megszervezzük magatartásának ellenőrzése, illetve kapcsolatainak megállapítása céljából.
Bándi Ferenc rendőr hadnagy

Ezek a jelzések a következőket jelentik:
3/a ellenőrzés: telefonlehallgatás
3/e ellenőrzés: lakás lehallgatás
„K” ellenőrzés: postai küldemények ellenőrzése

Intézkedési terv
Szigorúan titkos!
Hálózati jelentések és egyéb operatív úton keletkezett adatok és anyagok alapján a BRKF. Politikai Nyomozó Osztállyal együttműködve 1967. februártól ellenőrzés, illetve feldolgozás alá vontuk a „Zenélők” fedőnevű ügyjelzésben szereplő Poór Istvánt és társait. A jelzésben szereplő személyek konspiratív módon Budapest külső helyein szerveztek klubokat. Lengyel Kultúra Klubja, Liszt Ferenc téri Könyvklub, Ifjú Művészek Klubja, ELTE Klub.
A klubok összejövetelein izgató kijelentéseket tesznek.
Az izgatásos bűncselekményeinek operatív úton történő dokumentálására, valamint az eljáráshoz szükséges tanúk felkutatása és előzetes tanulmányozása érdekében javaslom a tanuk felkutatását, abból a célból, hogy dokumentáljuk a házibuli helyét, idejét és a megjelent személyeket.

Jelentés
Adta: „Fung György” fedőnevű informátor
Vette: Balogh Mihály főhadnagy
Október 20-án az Apostolokban ültünk le.

Az Apostolok étterem Budapesten

Kevesen voltunk. „Mario”, a költő egy lánnyal; egy grafikus fiatalabb lány; Borenics Péter rádiós; Bulcsu orvostanhallgató; egy „festő” és Pényi Péter. Általános beszélgetés folyt. Olvasgattuk Mario verseit és bírálgattuk. Ismerkedtünk egymással. Bulcsu már előre bejelentette, hogy majd szeretne tőlem bővebben tájékozódni a néprajz és a művészet felől. Valahogy ráterelődött a szó a „kommunista” kifejezés értelmezésére. Ezt a vitát még nem zártuk le persze, viszont az eddig elhangzott vélemények egységesen azt az álláspontot tükrözték, hogy a kommunista csak az lehet, aki az egész világot, a körülötte lezajló eseményeket csak egysíkúan, korlátozottan látja. Nincs tehát áttekintése a dolgok felett. Közben megérkezett Cseh Tamás, akiről annyit hallottam, hogy a szerelmes biciklisták c. film zenéjét írta.

Cseh Tamás

Valahonnan közben előkerült egy magas, fekete, göndör hajú fiú is, egy kis nyiszlett, homoszexuális kinézésű szőke fiúval, akinek csak a becenevét hallottam. Megérkezett egy középmagas, fekete hajú, barna szemű, szemtengelyferdüléses fiú is, aki egy hete is ott volt.
Feladat: Az informátor vegyen részt a következő találkozón is, és az ott tapasztalt eseményeket írásban jelentse.

Kivonat a „Kurucz Tibor” fedőnevű informátor
jelentéséből
Tegnap délután felmentem Poórhoz. Ő elmondta, elhatározták, hogy bemennek a Rádióba és kérik, hogy helyettem Poór legyen Komjáthy segítője. Azt mondta erre rejtelmesen, hogy a Rádióban a Zenei Osztályon nem tudja a bal kéz, hogy mit csinál a jobb kéz.
Poór szeretne bekerülni a Rádióhoz, a TV-hez, hiszen ő Kő Andrásnak jó munkatársa (Táskarádió), sőt a XX-as stúdió műsorainak már teljesen ő állítja össze a zenei anyagát.

Jelentés
a „Fung” fedőnevű informátorral való találkozóról
Nyilvános helyen találkoztam az informátorral. Elmondta, hogy néhány adatot sikerült megszereznie a Poór-féle találkozókon rendszeresen megjelenő személyekről. Az egyik Cseh Tamás, aki rajztanár az egyik Kispesti Általános Iskolában. Több esetben írt, komponált filmzenét. Pl. Bacsó Péter részére a „Nyár a hegyen” c. filmjéhez két betétet komponált. Egyébként van egy „indián” társasága, melynek tevékenységéről „Indián 1964” címmel egy írógéppel írt könyvet készített, amelyet rajzokkal és eredeti színes fényképekkel illusztrált. Cseh Tamás indián neve: „Mennydörgő Hold”.

Cseh Tamás mint indián

Poór elmesélte, hogy a buszból látott egy srácot, aki foglalkozására nézve gobelin-festő, de civilben ő a magyarországi happening mozgalom feje. Poór elmesélte, hogy elkérték az Echó együttes erősítőjét. Ezután egy nylon zacskóba hánytak és az erősítővel felerősítették ennek a hangját. A srácnak állítólag az Egyetemi Színpadon volt valami fellépése is versekkel. Poór ezt az egészet úgy mesélte el, mint a belvárosi happening társaság tagja.
Szombaton hallottam a hírt, hogy csütörtökön Poór Lőrincen úgy mutatkozott be, mint a Rádió (Táskarádió) zenei szerkesztője, és azt hiszem nagy volt a lőrinci agit. prop. titkár meglepetése, amikor Poór a Magyar Hanglemezgyártó Vállalatot hazavágta, lemezeit silánynak nevezte, a többi felvételekhez képest.
Feladat: Utasítottam a Kurucz Tibor fedőnevű informátort, hogy tartsa a kapcsolatot továbbra is Pórral.
Bándi Ferenc rendőr hadnagy

Jelentés
Szigorúan titkos!
„December 29-én, pénteken a szokásos klub összejövetelen Poór Cseh Tamást is meghívta a szilveszteri összejövetelre. Cseh Tamás azonban kijelentette, hogy csak a nővérével hajlandó eljönni. Így kialakult az a vélemény, hogy jó lenne, ha aki jön, az is hozná a nővérét, s ők - mint idősebb generáció - együtt jól szórakoznának.
Pórral is beszélgettem. Közölte, hogy gratulálhatok, együttesével – Cseh Tamás + 1 kövér fiú – továbbjutottak a József Attila Művelődési házban tartott Ki Mit Tud elődöntőn. A Nyár a Hegyen című film filmzenéjét adták elő és egy angol nyelvű blues-t, amit Cseh írt.

Cseh Tamás

Poór elmondta, hogy tartott egy Disc-jockey klubot az Ertseyék-nél, az Elektroimpexnél nagy sikerrel.
Kedden Poór lejött az Utasellátó Klubba barátnőjével és megegyezett a klubvezetővel, hogy barátai február 20-án előadást tartanak a vallásokról, ha a vezetőnek bemutatott műsor tetszeni fog.
Javaslom, hogy 1968. II. 20-án tartandó filozófiai vitát operatív tiszt elvtárssal biztosítsuk.
Bándi Ferenc rendőr főhadnagy

Rákosy Gergely: Mondok mást...„Kurucz Tibor” fedőnevű informátor jelentése
1968. március 14.
Poór az utóbbi időben nem látogatta klubjaimat. Elújságolta, hogy a házban lakik egy srác, aki gyűjti az indexen lévő könyveket. Kérdeztem tőle, hogy mutassa meg azokat a könyveket. Az ágya mellett álló asztal alsó lapjáról vett elő egy-két könyvet, többek között az 1920-ban kiadott marxizmus kritikát. Kérdeztem, elolvasta-e. Igen és sokat röhögtem rajta - hangzott a felelet. Elmondtam neki, hogy mostanában eléggé el vagyok foglalva, meséljen nekem, miket olvassak el. Aztán el akartam kérni egy-két általa megnevezett régi könyvet. Egyelőre Rákosy Gergely: Mondok mást c. könyvét adta oda, ami ritkaság - mondta. Csak 3000 példányban jelent meg.

Értékelés: A jelentés operatív értékű: adatokat szolgáltat Poór István „könyvgyűjtői” tevékenységéhez.
Feladat: Az informátor jelentse, hogy ki lesz jelen a II. 20-i rendezvényen, milyen témákat tárgyalnak meg, s tapasztalható-e a klubban negatív jelenség.
Intézkedés: A Bercsényi utcai klub ügyében tájékoztatást kérünk és együttműködést a BME vonaltartó operatív tiszt elvtárssal.
Kovács Ferenc rendőr őrnagy

Jelentés
Adta: „Kurucz Tibor” informátor
Vette: Bándi Ferenc főhadnagy
1968. március 25-e
Szigorúan titkos!
Poór elmondta, hogy Erdély Miklós, az első számú happening szerző tart előadást. Magnóról fogja először az Egyetemi Színpadon bemutatott előadásának hangjátékát bemutatni, majd ezt vita követi, amit Poór, mint a Rádió Ifjúsági műsorok zenei szerkesztője vezet. Ezt követi majd egy „happening”- rögtönzés, természetesen, amit telefonon keresztül M. Happening, Szentjóby fog dirigálni.
A francia attasé is ott volt. Erdély meghívására elkezdődött a „rejtett paraméterek” c. előadás.
Pár gondolat ebből:
Az örvényféreg miután megette társát, elvesztette társát.
Az örvényféreg miután megette társa emlékezetét, elvesztette társát és emlékezetét.
Az örvényféreg miután megette társa emlékezetét, felfrissítette emlékezetét.
Az örvényféreg miután lenyelte - keserűséget evett.
Babot fejtett, amikor megállt kezében a vonatkerék.
Te, aki meleg rongy voltál – néha adtam neki enni. Néha. Ezután ajtócsapódás következett.
A közönség csak nézett, mint a moziban. Páran nevettek, a legtöbbjük mérgelődött, hogy ilyen hülyeség miatt nincs tánc. De azért nem verték meg. Kíváncsian várták, mi lesz belőle. Semmi sem lett. Szentjóby telefonja rossz volt, így nem lett happening, de egy tanulás igen. Azt a 250 gyereket, akik végignézték, azt nem lehet többet happeningre elhozni.
Poór a riportjába belesült. Az az igazság, hogy ő sem értett sokat az egészből, így nem is tudott mit kérdezni. A teljes igazsághoz tartozik az is, hogy Peredi, a klubvezető nem látott a méregtől és ez volt az utolsó pop-art művészi este az Utasellátóban, különösen Poór vezetésével.
Pénteken a Mátyás Pincében Erdély Miklós és Szentjóby lent jártak Pórnál és lent volt a Bercsényi utcai klubvezető is. Miután Poór nem tudott elfogadható programot mondani, én vettem át a beszélgetés fonalát, és mondtam pár mondatban, hogy kb. mit is akart mondani Poór.
A pénteki megbeszélésen egy fiút mutattak be Péter Jóska néven. Poór eldicsekedett vele. „A” rendszámú kocsin járt. Nagyhatalmú ember az apja, a statisztikai hivatal vezetője. 1954-ben már kidolgozta az új mechanizmust. Akkor ezért félreállították, majd most újra nagy ember lett, de már megint dolgozik egy új mechanizmuson, ezért megint leváltják majd.
Értékelés: érdekes és operatív ellenőrzést igényel a francia kultúrattasé meghívása és részvétele az előadáson.
Erről tájékoztassuk a III/II-es Csoportfőnökséget.
Megjegyzés: A találkozón az informátor a jelentés kiegészítése képpen elmondta még, hogy Poór elmondása szerint a rendőrség az utóbbi időben nagyon „harap” a happening szóra. A happening hallatára a rendőrök nagyon mérgesek, ezért a jövőben a happening szó helyett op-artot, pop-artot, vagy valamilyen más szót kell használni.
Balogh Mihály rendőr főhadnagy

Jelentés
Adta: „Fung György” fedőnevű informátor
Vette: Balogh Mihály főhadnagy
Május 9-e
Poór István – legutóbb, amikor találkoztam vele – úgy tájékoztatott, hogy mivel Erdély is, Szentjóby is, valamint ő is másként és másként képzelnek el egy happeninget, ő nem hajlandó a megszervezést vállalni.
Ezenkívül arról is felvilágosított, hogy az az igazi jó happening, amit egyáltalán nem szerveznek, hanem automatikusan csak van. Azt mondta, hogy őneki most különben is van egy másik társasága, akik főleg börtönviselt, meg más jobb fejek, s azokkal mindig jól érzi magát, mert ott gyakran van, s természetes a happening.

Jelentés
Adta: „Fung György” fedőnevű informátor
Vette: Balogh Mihály főhadnagy
Szigorúan titkos!
Poór Istvánt április 30-án, kedden délután felkerestem. Kicsit spiccesen nyitott ajtót és invitált, nem akarok-e bemenni, úgymond „kan-buli” van nála, 5 fiú és 1 lány, s most megismerhetem Dixit is. Bementem. A villany nem égett, késő délutáni félhomály volt, hanglemez bömbölt. A bemutatkozások csak kézfogásból álltak, s Dixitől megkérdezve a nevét, azt mondta „bambán” hogy Dixi.
Kb. 175 cm magas, szőke hajú, erősen napégette, farmernadrágos, szemlélődő, hirtelen, kiszámíthatatlan mozdulatú, nyúlánk. Amikor erősen ránéztem, hozott egy pohár bort, aztán kirántotta valaki alól a széket - akinek ölében egy fekete, kiskarimájú keménykalapos, kék ruhás lány ült - aztán felkért engem táncolni. Amikor jöttem el, nem akart elengedni, de amikor mondtam, hogy vizsgára készülök, készségesen hagyott menni. A többiek farmer nadrágosak voltak, nem voltak kirívóan hosszú hajjal, s az egyiknek, akinek ölében a lány ült, szakálla volt.
Feladat: Az ügynök törekedjen arra, hogy „Dixi” személyére vonatkozó újabb adatok birtokába jusson.
Balogh Mihály rendőr főhadnagy

Dixi

Röviden Dixiről, akinek polgári neve Gémes János volt. Szőnyei János írta 2002-ben a Magyar Narancsban Dixi halála alkalmából:
„Bárki, akit sorsa, társasága, érdeklődése, tehetsége vagy sznobsága belesodort a pesti éjszakának abba a zónájába, ahol a szervezetet roncsoló szerek között szellem is járt, és művészet is született, megdöbbenve fogadhatta a hírt: meghalt a Dixi.
Dixi mindennapos fővárosi „fellépéseinek” színhelyei: a kocsmák és a klubok, a Hungária, az Építész pince, az Eötvös, az FMK, a Hold, a Tilos az Á, a Blue Box, a Tütü Tangó. Őt csak Dixiként ismerték és tiltották ki gyakran ezekről a helyekről. Dixi volt, mert hajdan, a rock and roll, a punk és a rap előtt, dixieland volt az ő zenéje. És Dixi volt, mert amit mondani akart, azt megmondta. Műfaja az élő beszéd volt. Fénykorában sziporkázva inspirálta környezetét, ám publikált szó alig maradt utána.
Maradtak viszont fényképek a fürkész tekintetével, filmek a zavarba ejtő jelenlétével, szalagok az átgondoltan automata szövegelésével, és véres vagy vidám sztorik sora. Soha nem járt külföldön. Itthon teremtett maga köré szituációkat, éles elmével alakította kedve szerint e helyzeteket, állandó készenlétre késztetve a jelenlévőket. A társaság középpontja volt, követői és hívei akadtak, másokat taszított, s pokollá tette a vele élők életét. Vesébe látott és provokált, hangos és agresszív tudott lenni, tekintet nélkül a következményekre. A mi udvari bolondunk, mondta róla mentegetőzve egy FMK igazgató egy fontos kulturális elvtársnak, akinek az előadásán Dixi megkérdezte: „Hogyha be van tiltva az erdő, minek a menedékház?”.

DixiKazettáján Dosztojevszkij játékosának nevezte önmagát. Volt, aki a rock korszak Szokratészét látta benne, az élő szó botrány filozófusát. Kültelki vagány prófétai szókészlettel. Mást Brecht Baaljára emlékeztette, aki eleinte vibrál és csillog, rajonganak érte férfiak és asszonyok, majd egyre nő körülötte a zűrzavar, mind több bajba kerül, végül viszolyogni kezdenek tőle az emberek, és nyomorultul pusztul el.
Dixi pünkösd körül tűnt el. Egy zuglói ház előtt találtak rá, közel a filmgyárhoz, ahol valaha munkája is akadt. Fia azonosította holttestét. Arcán sem bántalmazás, sem gyötrelem nyoma nem látszott, inkább a megnyugvás mosolya.”

Jelentés
Adta: „Fung György” fedőnevű informátor
Vette: Balogh Mihály főhadnagy
1968. július 31-én
Szigorúan titkos!
Most, hogy Poór nevelőapja, anyja és kishúga a múlt héten a Balatonon nyaltak, un. „kégli” volt náluk. Ez azt jelentette, hogy a házibulik sora megkezdődött 21-én vasárnap és zárult 28-án vasárnap. Az első vasárnapi bulin Nagy Tibor Zsuzsanna nevű nőjével, „Fefe” két lengyel lánnyal, egy Ercsey István nevű fiú egy francia kislánnyal, Borenits Péter, Poór István voltak, és egy ideig Rényi Mária egy fiúval. Táncolás és szobánként „édes-élet” folyt.

Korabeli házibuli twisttel

Egy nyurga, mozgékony fiú is jelen volt, aki állítólag az Ifjúsági Parkban énekel.
Mindenki igyekezett különvonulni azzal, akivel tudott. Fefétől az egyik lengyel nő - akit hozott magának - gyorsan elpártolt és Borenits félóra múlva már el is tűnt vele az egyik szobában. Fefe nagyon bánatos volt, s Poór azt mondta, hogy tőle minden bulin elfűtik a nőjét.
A hétközben kb. kedden volt egy kisebb buli, ahol Poór egy Gyöngyi nevű lánnyal volt együtt és Borenits Péter egy Antal Eta nevűvel. De ez csak szolid volt, mert éjfél felé elvonultak haza.
A vasárnapi újabb bulin megismertem „Gabit”, akibe Cseh Tamás állítólag halálosan szerelmes.
Miután esténként többen jöttek össze, ez automatikusan egy házibuli jellegét öltötte.
Az egyik rendezvényről:
11 óra körül már vidáman szórakozott a társaság, ivott és táncolt. Poór egyedül, Borsányi András a menyasszonyával, Nagy Tibor Zsuzsával, Horváth Ervin egyedül. 1/2 12 óra körül érkezett Borenits egy francia lánnyal. A másik lányt is kielégítette valaki. Valószínűleg Borenits Péter. Esetleg más is.
István nevelőapja a hét elején, amikor hazajött, az ágya előtt egy pár idegen női cipőbe botlott és a lepedőjén éktelen foltokat fedezett fel. Ekkor Poór szavai szerint nagy „happening”-et csinált percek alatt.
Értékelés: Az ügy szempontjából érdekes tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz a jelentés.
Feladat: Az informátor kísérje továbbra is figyelemmel Poór István és társainak tevékenységét. A felmerült újabb személyekről állapítson meg közelebbi adatokat és jelentse azokat.
Balogh Mihály rendőr főhadnagy

Jelentés
Adta: „Fung György” fedőnevű informátor
Vette: Balogh Mihály főhadnagy
Poór István biztos, szilárd karakter. Látszatra időnként tele van bizonytalankodással, azonban ezalatt világosan meghúzódik szilárdsága, s ez csak a magatartásában látszik meg. Igen mély gondolkodó, mondhatni romantikus beállítottságú, szentimentális lélek, ezt az oldalát azonban próbálja hol ösztönösen, hol tudatosan háttérbe szorítani, vagy leplezni. Ez gyakran abban nyilvánul meg, hogy környezetétől hagyja magát befolyásolni. Valószínűleg ez is külső mutatója az un. ”bizonytalankodásának”. Magatartási normájának kialakításában fontos, alapvető vonalként húzódik meg egy bizonyosfajta „modernségre” törekvés, talán úgy is lehetne mondani, hogy „eltávolodás a kispolgári normáktól”, megtagadása az általánosnak, bár ez utóbbi meghatározás talán nem fedi pontosan az igazságot, van ebben időnként valami cinizmus, valami „szabálymodernség”, aminek lényege a megbotránkoztatás. Úgy vélem ez világosan magyarázza az „op”, a „pop”, a „happening” és egyéb marhaságok utáni vonzalmát, az abban való tudatos részvételét, érdeklődési körét. Emberi szempontból rendkívül megbízható, segítőkész valaki, sokszor keresi is a segítési lehetőségeket, nyilván nem teljesen önzetlenül, de nem is csak kegyetlenül a saját érdekeit tartva szem előtt.
A gyengébb nemhez való viszonya rendkívül aktív. Híve a nyílt, utcai leszólításnak, ha az a nő tetszik neki. De mintha azután mégis lenne benne egy „két lépés” távolságot megtartó visszahúzódás, s ha a partner erőszakos, akkor visszavonulás. Ettől eltekintve - mint ifjú - serény és fáradhatatlan a nők körüli buzgólkodásában, s nagyon szívesen nézegeti végig a különböző nyugati szex lapokat.
Nagyon mély gondolkodó, filozofikus beállítottság valaki, aki pl. mivel egyszer olvasott Engelst, eljutott a megértésig. De előttem ismeretlen erős forrásból nagyon komoly „reakciós készenléti apparátust” hozott magával, amiről sokszor úgy érzem, hogy mélyen bele van ivódva a lényébe, a gondolataiba. Amikor megismertem, Nieztze filozófiája volt benne az első. Az „übermencs” szellem beleitta magát a gondolataiba. Később aztán sokat beszélgettünk a budhizmusról, a hippi filozófiáról. Így eljutottunk Schopenhauerig. Közben az a megfigyelésem, hogy igazából sem egyiket, sem másikat nem ismerte meg, nem dolgozta fel, hanem csak egy keveset átvett belőlük. Emellett a leülepedetlen belső mellett természetesen az „ellenszegülés” szellemében nagyon jól érvényesülnek benne a vele hozott reakciós normák. Számára ezekben a világ két részből áll. Egy zárt és egy nyitott részből, amiben a mi kommunista világunk a zárt, ahol ő, a lázadó, a modern nincs otthon, s aminek minden hibájára rendkívül élénken reagál éppen ezért.

Feljegyzés
A mai napon Poór István ügyében eljártam és az alábbiakat állapítottam meg.
Felkerestem a házfelügyelőt, ahol Poór István lakik. Érdeklődésemre a következőket mondta el. Tud arról, hogy 1968. július 30-án este Poór István a szülei lakásán egy házibulit rendezett, amelyen több fiatal vett részt. Ezen a napon a házfelügyelő nem tartózkodott otthon, mivel üdülni voltak. A lánya mondta el nevezettnek, hogy azon az estén fél 12 körül egy rendőr csöngetett be a házba és együtt felmentek Pórék lakásába, mivel az utcára erősebb hangoskodás, mulatozás hangjai hallatszottak ki, ami az éjszakai közrendet zavarta. A rendőr elvtárs figyelmeztetésére a társaság csendben maradt az éjszaka további részében.
Lóczi Pál rendőr hadnagy

KenguruÖsszefoglaló jelentés
Poór István 42 kapcsolatát azonosítottuk. Fő hobbyjuk a hanglemezgyűjtés, a tánc, a víkendezés és a happening. Legújabb adataink szerint a klub tagjai kenguru jelvényeket viselnek.

A jelvények hordása a közös összejöveteleken kötelező. Ezt bizalmas úton „Fung” fedőnevű informátorunk jelentette. A BRFK átirata szerint a „Belvárosi aranyifjak” körében mint „Kenguru galerit” emlegetik a csoportot. Operatív ellenőrzés alapján megállapítottuk, hogy az összejöveteleken ellenséges, izgató tartalmú kijelentések hangzanak el. A politikai tartalmú „viccelődéseket” egyesek arra használják fel, hogy saját politikai koncepciójukat kifejtsék.
A bevezetett operatív intézkedések alapján megállapítottuk, hogy a Poór által szervezett és vezetett klubban elsősorban nem politikai, hanem a szocialista morált, s jó ízlést sértő magatartás kinyilvánítása a jellemző. Van azonban a társaságnak egy olyan oldala, amelyet úgy gondolom érdemes érinteni. A nyugati művészet rendkívül széles (néha már szélsőséges) skálán mozgó alkotásaira való reakciójukat. Azt hiszem, hogy még talán ez a legszorosabb összekötőszál a tagok között.
A társaság két tagja kapcsolatba került az un. happening nyugati, fellazításra alkalmas, álművészeti eszmei irányzat néhány magyarországi képviselőjével, többek között Szentjobi Tamással.
A happening igen különös eszmeirányzatokat képvisel. Alapelgondolása abból az irracionális megállapításból ered, hogy a világon, s egy társadalmon belül, semmi sem fogható fel a logika alapján. A cselekvések rugói ismeretlenek az ember számára, a cselekvések hatása kiszámíthatatlan.

Utcai happening Párizsban

Ezért a leghelyesebb emberi cselekvés a happening, az értelmetlen, összefüggéstelen cselekvések egymás után következése. Felfogása szerint az ember tudata szűk, cselekvéseiket a reklámok határozzák meg, amelyek sokkszerűen felébresztik az emberek figyelmét és egyéni cselekvésre késztetik őket.
Az 1968. VII. 25-én történt összejöveteleken tanúsított magatartás miatt Poór Istvánt csendháborítás címén a BRFK. XI. kerületi kapitányság Közrendvédelmi Alosztálya feljelentette. Ügyét intézkedés végett átküldték XI. kerületi Tanács VB. Igazgatási osztályára.

Jelentés
1968. október 12-e
Jelentem, hogy eljártam a XI. Tanács VB. Igazgatási osztályon. Arról tájékoztattak, hogy Poór István magatartása ellen a lakók részéről ez ideig panasz nem merült fel, s ennél fogva figyelmeztetésben nem részesítették. Fazekas elvtárs tájékoztatott, hogy az ilyen értelmű válasz nem nyújt lehetőséget a nevezettel szembeni intézkedésre, még a Tanács szervei részéről alkalmazott figyelmeztető jellegű beszélgetés lebonyolításához sem. Ezért az ügyet lezártnak tekintik.
Kovács Ferenc rendőr őrnagy

Feljegyzés
1968. november 14.
Szigorúan bizalmas!
A csoport tagjai környezetükben és a BRKF szervei előtt „belvárosi aranyifjak” néven ismertek. Létszámuk állandóan változik. A klub tagjainak tevékenysége a „happening”, az ifjúság eszmei, politikai fejlődésére káros, haladásellenes, az imperialisták fellazítási politikáját elősegítő jelenség. Filozófiai oldalát tekintve a nihilizmus, az irracionalizmus hirdetése, az egészséges emberi tevékenység tagadása. Poór István kapcsolatot tart Szentjóbi Tamással, aki az eddig megtartott „happening” jellegű rendezvények fő szervezője.
A csoport egyik tagján keresztül kapcsolatban van egy fiatalokból álló „indián törzssel” is, amely törzs kirándulásokat, táborozásokat szokott szervezni. Az „indián törzs” tagjainak összetartása, bizonyos indián „szertartások”, szokások ápolása, terjesztése politikai, erkölcsi szempontból veszélyeket rejt magában.

Cseh Tamásék indiánnak öltözve

Poór káros politikai, erkölcsi beállítottsága alapján - negatív magatartásával és ellenséges jellegű politikai viccek terjesztésével - károsan befolyásolja társait. Mivel a klubhoz tartozó fiatalok még nem rendelkeznek kiforrott politikai és erkölcsi alapokkal, fennáll annak a reális veszélye, hogy közülük egyesek eljussanak esetleges konkrét ellenséges, vagy köztörvényes bűncselekmény elkövetéséhez.

Bomlasztási terv
Szigorúan titkos!
Poór István 23 éves egyetemi hallgató által engedély nélkül működő, fiatalokból álló klubot, és tagjainak magatartását ellenőrzés alatt tartjuk 1967. I. 9. óta. A „házibulikon” egyes személyek erkölcsileg kifogásolható, a szocialista morált sértő magatartást tanúsítanak. Összejöveteleiken irodalmi, zenei művek és irányzatok értékelésével foglalkoznak, de emellett ellenséges jellegű politikai viccek is elhangzanak. Ezért a meglévő laza csoportosulás bomlasztására, az esetlegesen bekövetkező ellenséges tevékenység megelőzésére, a klub tagjainak Poór Istvántól - és egymástól - történő leválasztására a következő bomlasztási és lejáratási intézkedések végrehajtását javasoljuk
Poór Istvánt a BRFK. Vizsgálati osztálya idézze be engedély nélküli klub szervezése és a szocialista együttélési szabályok megsértése miatt. A már rendelkezésre álló anyagok alapján részesítsék Poór Istvánt büntető eljáráson kívüli rendőrhatósági figyelmeztetésben. Tevékenységéről és a rendőrhatósági figyelmeztetés tényéről tájékoztassuk a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőit, valamint nevelőapját.
Az akcióban részt vesz a III/III-2. osztály két beosztottja: Pintér Károly rendőr őrnagy és Bándi Ferenc rendőr főhadnagy. A III/1. osztály részéről dr. Turányi László rendőr alezredes.
A meghallgatásra alkalmas személyek meghallgatása során el kívánjuk érni, hogy a klub tagjait leválasszuk Poór Istvántól, őket vele szembeállítsuk. Ezzel párhuzamosan egymással szemben is bizalmatlanságot szitunk a meghallgatottakban. Ehhez felhasználjuk a konspiráció biztosításával az operatív úton birtokunkba jutott adatokat, valamint a meghallgatások során elmondottakat.
A BRFK Vizsgálati Osztályán történt meghallgatások eredményétől függően fogunk dönteni arra vonatkozóan, hogy mely személyek tevékenységéről indokolt nevelési céllal tájékoztatni szüleiket, illetve munkahelyüket.
A bomlasztás eredményének ellenőrzése:
A „Fung” fedőnevű informátor kapcsolatot tart a klub tagjaival. Adatokat szerez be Poór István magatartásának alakulásáról és a klub tagjaihoz fűződő kapcsolatának alakulásáról, illetve a klub újjászervezésére irányuló esetleges tevékenységükről.
A fentiek alapján kérjük a „Zenélő” fedőnevű ügyben a bomlasztási terv végrehajtásának engedélyezését.
Tóvölgyi Antal rendőr alezredes, alosztályvezető
Bándi Ferenc rendőr főhadnagy
Csáki Ernő rendőr alezredes, osztályvezető

Ezek után elkezdődtek a kihallgatások. Egymás után idéztek be bennünket a Budapesti Rendőr Főkapitányság Tolnai Lajos utcai épületébe. Nem tudtuk, hogy kiket hívtak be és azt sem, hogy ki mit mondhatott el nekik. Emiatt gyanúsan figyeltük egymást. Egy-két közelebbi barátomtól kérdeztem csak meg, hogy volt-e már bent.
Jól emlékszem, hogy én egy csütörtöki nap délelőtt 11 órára kaptam idézést. Akkor éppen bemondó voltam a Magyar Rádióban, s pont akkor a Kossuth Rádióra voltam beosztva. Fogtam az idézést és bevittem a szolgálatban lévő Kertész Károly központi turnusvezetőhöz és elmondtam neki, hogy csütörtökön nekem a Kossuth Rádió helyett a BRFK-n kellene lennem.
De mielőtt folytatnám a történetet, el kell mondjam a következőket. 1956 után feloszlatták az Államvédelmi Hatóságot. Ezért egy csomó ember munka nélkül lett. Őket különböző vállalatoknál, intézményeknél helyezték el. Így került a Magyar Rádióhoz is jó néhány leszerelt ávós. Volt, aki osztályvezető lett, mások beosztottként dolgoztak. Osztályunkon öt ilyen ember dolgozott. Valamennyien sértettek voltak. Közéjük tartozott az előbb már említett Kertész Károly turnusvezető is. Amikor elolvasta az idézést, elvörösödött és azonnal telefonálni kezdett. A beidéző rendőrt kereste. Amikor elérte, az összes felhalmozott dühét és sértettségét beleadva, kiabálva oktatta ki az illetőt, hogy hogyan meri veszélyeztetni a Kossuth Rádió adásának biztonságát azzal, hogy engem csak úgy beidéz.
Miután befejezte a beszélgetést közölte velem, hogy nem kell bemennem. Végül is elálltak az én meghallgatásomtól. De többeket behívtak. Kiderült, hogy - felhasználva a besúgók információit is - azt akarták elhitetni, hogy minden apró mozzanatról tudnak, s hogy tönkre tehetik az illető életét. A meghallgatási jegyzőkönyvekbe ez a zsarolás természetesen nem került be.

Meghallgatási jegyzőkönyv
a „Zenélő klub” tagjairól
Készült Budapesten, 1968. december 13-án, a Budapest, VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 41-43. sz. alatti hivatalos helyiségében.
A meghallgatott előadja a következőket:
Poór Istvánt kb. két, esetleg két és fél év óta ismerem. Az ő révükön az idő alatt megismerkedtem több értelmiségi és egyetemet, illetve főiskolát végző fiatalemberrel, akikkel esetenként együtt szórakoztunk.
Társaságunkban irodalmi, művészeti kérdésekről eset szó: mai irodalom, modern képzőművészet, építészet, zene. Poór István kedvelte a futurizmust, a kubizmust, a nyugaton vezető irányzatú stílust. A társaságnak célja baráti kör kialakítása, együtt való szórakozás, önművelés.
Asztaltársaságunk minden tagja kapott egy ausztrál-kengurut ábrázoló jelvényt, amelyet tudomásom szerint Geszti András szerzett az ipari vásáron. Tudomásom szerint happening rendezvényt tartottak egy török emlékű pincében. Erről a nihilista eszmei irányzatról Poór és Szenes elmondásából tudok. A rendezvényen történtek megbeszélése bennem mélységes undort keltett. A jegyzőkönyv az általam elmondottakat a valóságnak megfelelően tartalmazza.

Meghallgatási jegyzőköny
A meghallgatott: Poór István
1960-tól foglalkozom könnyűzenével, aminek érdekében különböző tevékenységet fejtek ki. Baráti körömből létrehoztam egy rendszeresen, nyilvános helyen találkozó társaságot. A klub megkülönböztetésére kengurut ábrázoló jelvényeket osztottam szét, amelynek viselését az összejöveteleken kötelezővé tettem. Aki ezt elmulasztotta, pénzbírságot fizetett, amelyet közösen elszórakoztunk.
A klubtagok felvétele ajánlással és az én beleegyezésemmel történt. A klub összejöveteleken politika tartalmú kijelentésekről nem tudok, bár politikai vicceket mondtak.

Meghallgatási jegyzőkönyv
Poór Istvánt a Közgazdaságtudományi Egyetemen ismertem meg 1963-ban, ahol velem párhuzamos évfolyamon járt. 1967-ben felvetette annak lehetőségét, hogy könnyűzenei klubot kellene létrehozni. Ez a terv különböző okok miatt nem sikerült és az I. kerületi KISZ Bizottság sem adott engedélyt az ötlet megvalósítására.
Ezután elhangzott az a javaslata, hogy minden pénteken találkozni kellene a Kárpátiában. A nevezett helyen kívül egy ideig az Apostolok Sörözőben, majd nyáron a Park étteremben, később pedig a Mátyás pince sörözőjében találkoztunk.
Ezen kívül egy párszor összejöveteleket is rendeztünk, elsősorban vasárnap este asztali futball partikat. De egyéb táncos összejövetelek is voltak.

Gombfoci

A nyáron Poór István lakásán volt egy összejövetel, ahová a társaságomban feljött egy francia, két lengyel kislány. A lányokat a Vörösmarty cukrászdában ismertük meg egy délelőtt, mivel problémájuk volt a pincérnővel és nem tudták kifejezni magukat.
Véleményem szerint szexuális kapcsolat létrejöhetett a rendezvény alatt. Bár konkrétan senkiről sem állíthatok ilyesmit. Több leánnyal is táncoltam és így az én partnernőmmel is többen táncoltak. Így elképzelhető, hogy az alatt az idő alatt történt valami. Az összejövetlen a hangos magnóhasználat miatt feljött az ott szolgálatot teljesítő rendőr és rendre utasított bennünket.
Ezután jobban vigyáztunk, hogy ne zavarjunk másokat és nem is volt több panasz ellenünk.

Meghallgatási jegyzőkönyv
A meghallgatott előadja:
Jelvényünk is volt, ez pedig egy ausztráliai kengurut ábrázoló jelvény volt. Ezt én szereztem be még 1968. tavaszán a Nemzetközi Vásáron egy ausztráliai pavilonban dolgozó alkalomszerűen megismert, magyar állampolgárságú lánytól.

BNV

20 db-ot kaptam tőle és Poór Istvánnak azzal adtam át, hogy „jó lesz ez a jelvény társaságunk számára”.
A happening megnyilvánulásról értesültem. Azt tudom, hogy ez a figyelemfelkeltés eszköze az egyes emberek unalmas életében. Ilyen figyelemfelkelő módszer volt, hogy két ember egy színpadon egymással telefonbeszélgetést folytat. A másik pedig, hogy egy csirke tollait kitépték és szétszórták. Én személyesen nem vettem részt ezeken a rendezvényeken.
A házi összejöveteleken külföldi, osztrák, NSZK állampolgár is részt vett.

Jegyzőkönyv
rendőrhatósági figyelmeztetésről
Jelen vannak:
A nyomozóhatóság részéről: Dr. Turányi László rendőr alezredes,
valamint az eljárásban résztvevő: Poór István
A nyomozóhatóság képviselője közli, hogy a Belügyminisztérium rendelkezésére álló adatok szerint létrejött egy általuk „zenei klub” néven egyesült csoport. A társaság tagjai összetartozásuk jeléül a Nemzetközi Vásáron beszerzett ausztráliai kengurut ábrázoló jelvény viselését rendszeresítették. Ez az egyesületi élet ezáltal olyan stádiumba került, ahol a bejelentés már elvárható lett volna.
Poór István kapcsolatba került egy nyugatról származó, társadalmilag bomlasztó hatást előidéző, un. „happening” elnevezésű szakmai irányzat képviselőivel. E mozgalom alkalmas arra, hogy a fiatalokban eszmeileg romboló hatást, negatív életérzést hozzon létre és szembeállítsa őket a szocializmus építésének termelő tevékenységével.
A Belügyminisztérium eljáró tisztje közli, hogy Poór Istvánt a fenti magatartása miatt az 1955. évi 22-es tvr. 6.§./1/ bekezdése alapján
rendőrhatósági figyelmeztetésben részesíti.
Egyben felhívja figyelmét, hogy a fenti magatartását szüntesse meg, mivel annak tovább folytatása vagy kiterjesztése bűncselekmény elkövetésére vezethet, s annak alapján ellene bűntető eljárás indulhat.
Poór István nyilatkozata:
Panasszal élni nem kívánok, a felmerült tények valóságosak, elismerem őket. Nekem nem volt az a célom, hogy a szocializmus építő munkáját akadályozzam, ezért a „happening” mozgalommal való kapcsolatomat abbahagytam.
A rendőrhatósági figyelmeztetésben foglaltakat megértettem és ígéretet teszek, hogy a jövőben magatartásomon változtatni fogok, mert semmiképpen sem akarom, hogy a bűncselekmény elkövetéséhez vezető útra kerüljek a továbbiakban.

Jelentés
Budapest, 1968. december 20.
Szigorúan titkos!
A bomlasztási intézkedés operatív úton ellenőrzött eddigi hatása kedvező. A társaság egyes tagjai már úgy nyilatkoztak, hogy leghelyesebbnek tartják kapcsolatuk megszakítását, nehogy rendőri intézkedések sorát váltsák ki és az egyetemi tanulmányaikat is megakadályozza az illetékes hatóság.
Az ügyben javaslom:
Poór István egyetemi elöljárójának dr. Szabó Kálmán Marx Károly Közgazdasági tudományi Egyetem rektorának írásbeli tájékoztatását a III/III-2. osztály útján, valamint
Poór István nevelőapjának szóbeli tájékoztatását.
Dr. Bruzsa Gábor rendőr alezredes, alosztályvezető
Dr. Turányi László rendőr alezredes

Jelentés
bomlasztás utóellenőrzéséről
Poór István telefonállomását 1968. XII. 16-20-ig 4 nap időtartamra ellenőrzés alá vontuk.
Az ellenőrzés a bomlasztás utóellenőrzését szolgálja.
1968. XII. 19-én egy nővel beszélt. Kifogásolta, hogy a rendőrség „egy szegény söröző bandát” ugrasztott szét, amikor az „országban most ebben a pillanatban 20 fekete mise folyik, meg 600 szervezkedés”.
Megállapítható, hogy beszélgetéseik legnagyobb része hanglemez cserékkel, hanglemez hallgatással kapcsolatosak.
Poór egy alkalommal hívta az I. ker. KISZ Bizottságot. Hamburger Mihállyal akart beszélni, de nem tudott.
Egy alkalommal beszélt Rozler Vilmossal, akit arra kért, hogy helyezze el őt londinernek a vendéglátóiparba.
Operatív értékű beszélgetés az ellenőrzés alatt nem hangzott el, a felmerült kapcsolatok névsorát mellékelem.

Jelentés
Külső figyelés alá vontuk Poór Istvánt 10 nap időtartamra. A figyelés alkalmával az alábbiak jutottak tudomásunkra: Poór István naponta felkereste a Magyar Rádió épületét. Itt általában rövid ideig tartózkodott, majd felkereste a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemet. Különböző szórakozóhelyeket látogatott kapcsolataival. A figyelés alatt két alkalommal bement a Rózsavölgyi Zeneműboltba.
Balogh Ottó tegnap találkozott Poór Istvánnal. A találkozás alkalmával Poór vállveregetéssel és kézfogással üdvözölte és 4-5 percig élénken beszélgettek, majd elváltak.

Megfigyelés

Decemebr 15-én felkereste Markost lakásán, ahová egy magnetofont, valamint lemezeket vitt.
December 17-én az Eötvös klubban találkozott Lippaival. Együtt távoztak, élénken beszélgetve, majd a Felszabadulás téren kézfogással elváltak.
A külső figyelés alatt operatív értékű beszélgetést nem sikerült feljegyezni.
Poór István az ellenőrzés alatt gyalogos mozgás közben gyakran hátrafordult és nézte a mögötte haladókat. Néha utoljára szállt fel a járművekre.
Ksenicz Tibor rendőr alhadnagy

Dr. Szabó Kálmán elvtársnak,
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Rektorának

Tisztelt Rektor Elvtárs!
Tájékoztatásul közlöm, hogy a Belügyminisztérium rendelkezésére álló adatok alapján megvizsgáltuk Poór István ügyét, amelynek kapcsán államigazgatási jogkörben eljárva, rendőrhatósági figyelmeztetésben részesítettük nevezettet. Ez intézkedésünk jogerőssé vált.
A büntetőjogunk büntetni rendeli - céljától függetlenül - a működő és be nem jelentett egyesületi jellegű csoportosulások vezetőit, szerezőit. Poór István társaival együtt, semmilyen hatóságnál sem kísérelt meg engedélyt szerezni „klub”-ja számára. Tekintettel arra, hogy Poór István az egyesület megszervezésének csak kezdeti stádiumáig jutott el, ellene büntetőeljárás megindítása nem volt célszerű. Ehelyett elegendőnek látszott a végrehajtott rendőrhatósági intézkedés annál is inkább, mivel a figyelmeztetést nevezett megértően fogadta.
Kérem Rektor Elvtársat, hogy jelen tájékoztatásunkat - belátása szerint - használja fel és az Egyetem KISZ vezetőit is tájékoztassa az információ tartalmáról.
Intézkedésünkről dr. Polinszky Károly Művelődésügyi miniszter elvtársat is tájékoztattam.
Elvtársi üdvözlettel:
Dr. Deák József rendőr alezredes, osztályvezető

****

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Kereskedelmi Karának dékánja, mint elsőfokú fegyelmi hatóság a mai napon meghozta az alábbi
h a t á r o z a t o t:
Poór István vétkes, fegyelmi vétség elkövetésében, és ezért fegyelmi büntetésként eltiltom az egyetemi tanulmányok folytatásától két félévre.
A fegyelmi határozat meghozatalánál súlyosbító körülményként értékeltem, hogy nevezett tanulmányi kötelezettségeit több ízben elhanyagolta, és nem képességeinek megfelelően haladt előre egyetemi tanulmányainak folytatásában. Enyhítő körülményt nem találtam.
Budapest, 1969. február 26.
Dr. Kreskay Ferenc dékán

****

Utótörténet
Zsarnóczai József rendőr őrnagy
elvtársnak
BRFK III/III. Osztály vezetője
Tájékoztatjuk Osztályvezető Elvtársat, hogy Poór István 1972. V. 8-tól az IBUSZ rendezésében angliai társasutazáson vett részt, ahonnan nem tért vissza. Mostohaanyja tájékoztatása szerint jelenleg Londonban él.
Csáki Ernő rendőr alezredes, osztályvezető
Laurer Jenő rendőr alezredes, alosztályvezető

****

A hatvanas végén jártunk. Házibuliztunk, csajoztunk, lemezeket cseréltünk, filmeket néztünk, az Egyetemi Színpadra jártunk és sokat vitatkoztunk új, megjelent novellákról, regényekről. Kerestük helyünket a világban. Ebbe akartak beleszólni ezek a kisképességű, szellemileg rendkívül alacsony szinten lévő, a hatalom birtokában pöffeszkedő öntelt akarnokok. Ők akarták meghatározni számunkra, hogy mi a helyes és mi nem, mit kell gondolnunk a világról és mit nem szabad.
Jelentéseiket olvasva az egész történet ma már nevetséges. De akkor nem volt az, mert életpályákat, sorsokat tudtak befolyásolni, tönkretenni.
Ennek ellenére „klubunkból” jó néhányan „nem hagytuk” magunkat. Egy-két példa: Markos György országos hírű humorista lett; Cseh Tamás énekes-dalszerzőként közismert, aki később munkásságáért Kossuth-díjat is kapott; Poór István filmrendező és tárogató művész lett külföldön; én pedig rádiós és tévés műsorkészítő voltam 43 évig.

****